Tự động hoá tiếp thị – nền tảng tiếp thị trực tiếp toàn diện

Lên kế hoạch, xây dựng và quản lý các quy trình của từng khách hàng dựa trên dữ liệu, nhu cầu và hoạt động của người đăng ký. Sử dụng logic “nếu-thì” đơn giản cho các điều kiện, hành động và bộ lọc được sắp xếp vào trong quy trình.

Tìm hiểu cùng chúng tôi

Tự động hoá tiếp thị được điều chỉnh theo ngành của bạn

Tìm hiểu xem các chuyên gia tiếp thị từ nhiều ngành khác nhau đã nhận được những lợi ích gì từ các giải pháp được thiết kế đặc biệt của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và KPI của họ.

Xem chúng tôi giúp bạn như thế nào

TIN MỚI

Các tin tức mới nhất, giải pháp, kiến thức về Tự động tiếp thị .

Quay số 0931.17.38.03 hoặc email đến sales@gsts.vn

Để chúng tôi có thể lắng nghe và hỗ trợ bạn tốt nhất!