Tổ chức dữ liệu

Phân đoạn dữ liệu của bạn sẽ giúp bạn tổ chức tốt danh bạ và nội dung, giúp bạn cung cấp thông tin liên quan đến đúng đối tượng.

Linh hoạt

Với GreenMarketer bạn có thể linh hoạt xây dựng ít hoặc nhiều phân đoạn, điều chỉnh hoặc thêm khi đối tượng khách hàng thay đôỉ theo thời gian.

Thông điệp được thiết kế riêng

Phát triển nuôi dưỡng khách hàng của bạn qua việc truyền thông tự động liên tục theo các phân khúc đối tượng, xây dựng mối quan hệ bằng cách chia sẽ thông tin giúp họ quyết định mua hàng.

Thêm sức mạnh của GreenMarketer
cho doanh nghiệp của bạn