Truyền thông đa kênh

Công cụ tạo chiến dịch trực quan cho phép người sử dễ dàng và nhanh chóng tạo các chiến dich truyền thông đa kênh với nội được phân đoạn và tối ưu theo các định dạng phù hợp với từng khách hàng tiềm năng.

Hỗ trợ nhiều Triggers

Tự động hướng khách hàng tiềm năng của bạn qua từng giai đoạn của quá trình mua hàng bằng cách dễ dàng kích hoạt truyền thông dựa trên một loạt các thông tin liên lạc và các hoạt động.

Đo lường và cải thiện

Đo lường kết quả chiến dịch trong một lần xem hoặc theo từng thành phần và nhanh chóng điều chỉnh các chiến dịch dựa trên kết quả để liên tục cải thiện qua trình tương tác và chuyển đổi của các khách hàng tiềm năng.

Thêm sức mạnh của GreenMarketer
cho doanh nghiệp của bạn