CƠ BẢN

Gói khởi động dành cho cá nhân 

299.000

VNĐ/Tháng

DANH B

500 Liên hệ

CRM

Quản lý khách hàng tập trung

Sắp xếp, phân khúc khách hàng


TỰ ĐỘNG HÓA CHIẾN DỊCH

Quản lý chiến dịch tiếp thị và dripflow

Công cụ xây dựng các biểu mẫu tùy chỉnh

Quản lý phân khúc khách hàng, trạng thái

Báo cáo Biểu đồ

EMAIL

1.000 email/tháng

LANDING PAGE

Dùng miễn phí sub domain

Sử dụng các template có sẵn

Trình chỉnh sửa kéo thả và trực quan

Thu thập hành vi và sự kiện trên Landing Page

PHỔ THÔNG

Gói phổ thông dành cho doanh nghiệp nhỏ


599.000

VNĐ/Tháng

DANH B

1.000 Liên hệ

QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Quản lý khách hàng tập trung

Sắp xếp, phân khúc khách hàng


TỰ ĐỘNG HÓA CHIẾN DỊCH

Quản lý chiến dịch tiếp thị và dripflow

Theo dõi hành vi khách hàng và tối ưu hóa

Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng khách hàng

Công cụ xây dựng các biểu mẫu tùy chỉnh

Quản lý phân khúc khách hàng, trạng thái

Báo cáo Biểu đồ, Báo cáo phân tíchEMAIL

10.000 email/tháng

LANDING PAGE

Dùng miễn phí sub domain

Sử dụng các template có sẵn

Trình chỉnh sửa kéo thả và trực quan

Tích hợp Live Chat 24/7

Thu thập hành vi và sự kiện trên Landing Page
TỐI ƯU

Gói tối ưu dành cho cá nhân và doanh nghiệp cần sự hỗ trợ nhiều hơn về giải pháp Marketing Online

899.000

VNĐ/Tháng

DANH B

5.000 Liên hệ

QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Quản lý khách hàng tập trung

Sắp xếp, phân khúc khách hàng


TỰ ĐỘNG HÓA CHIẾN DỊCH

Quản lý chiến dịch tiếp thị và dripflow

Theo dõi hành vi khách hàng và tối ưu hóa

Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng khách hàng

Công cụ xây dựng các biểu mẫu tùy chỉnh

Quản lý phân khúc khách hàng, trạng thái

Báo cáo Biểu đồ, Báo cáo phân tích

Tích hợp tương tác với các mạng xã hội

Tích hợp SMS Brandname

EMAIL

25.000 email/tháng

LANDING PAGE

Miễn phí domain và hosting

Được tư vấn và thiết kế theo yêu cầu

Trình chỉnh sửa kéo thả và trực quan

Kiểm tra A/B

Tích hợp Live Chat 24/7

Thu thập hành vi và sự kiện trên Landing Page

Tạo các chiến dịch đếm ngược


NÂNG CAO

Gói nâng cao dành cho các doanh nghiệp đã có đội ngũ Marketing Online - Tối ưu chi phí!

1.499.000

VNĐ/Tháng

DANH B

10.000 Liên hệ

QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Quản lý khách hàng tập trung

Sắp xếp, phân khúc khách hàng

Kịch bản chăm sóc khách hàng

TỰ ĐỘNG HÓA CHIẾN DỊCH

Quản lý chiến dịch tiếp thị và dripflow

Theo dõi hành vi khách hàng và tối ưu hóa

Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng khách hàng

Công cụ xây dựng các biểu mẫu tùy chỉnh

Quản lý phân khúc khách hàng, trạng thái

Báo cáo Biểu đồ, Báo cáo phân tích

Tích hợp tương tác với các mạng xã hội

Tích hợp SMS Brandname

EMAIL

50.000 email/tháng

LANDING PAGE

Miễn phí domain và hosting

Được tư vấn và thiết kế theo yêu cầu

Trình chỉnh sửa kéo thả và trực quan

Kiểm tra A/B

Tích hợp Live Chat 24/7

Tích hợp Chatbot

Thu thập hành vi và sự kiện trên Landing Page

Tạo các chiến dịch đếm ngược

Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát
triển công việc kinh doanh?