QUẢNG CÁO SMS BRANDNAME (TIN NHẮN THƯƠNG HIỆU)

 • Không vi phạm chính sách Spam tin nhắn.
 • Tên Thương hiệu sẽ ở vị trí “Sender” nên tạo được sự tin tưởng của Khách hàng.
 • 100% tin nhắn đến được Khách hàng.
 • 99% Khách hàng đọc tin nhắn và giữ lại.
 • Thông báo các chương trình khuyến mãi.
 • Giới thiệu sản phẩm.
 • Thông báo các dịch vụ mới.
 • Các nội dung mang tính chung và hàng loạt.


Phí khởi tạo Brandname

Phí duy trì Brandname

Số ký tự trên 1 tin nhắn

Số lượng < 10,000 tin nhắn

Số lượng > 10,000 tin nhắn

VIETTEL

Miễn phí

Miễn phí

160 ký tự

590 đồng/tin nhắn

Liên hệ

MOBIPHONE

Miễn phí

Miễn phí

127 ký tự

560 đồng/tin nhắn

Liên hệ

VINAPHONE

Miễn phí

Miễn phí

123 ký tự

560 đồng/tin nhắn

Liên hệ

MẠNG KHÁC

VIETNAMOBILE, GTEL

Miễn phí

Miễn phí

160 ký tự

520 đồng/tin nhắn

Liên hệ

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG SMS BRANDNAME (TIN NHẮN THƯƠNG HIỆU)

 • Không vi phạm chính sách Spam tin nhắn.
 • Tên Thương hiệu sẽ ở vị trí “Sender” nên tạo được sự tin tưởng của Khách hàng.
 • 100% tin nhắn đến được Khách hàng.
 • 99% Khách hàng đọc tin nhắn và giữ lại.
 • Tin nhắn chúc mừng sinh nhật, ngày lễ.
 • Thông báo nội bộ, điểm tích lũy, dự thưởng.
 • Các nội dung mang tính cá nhâni.


NHÓM DOANH NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Phí khởi tạo Brandname

Phí duy trì Brandname

Số lượng < 10,000 tin nhắn

Số lượng > 10,000 tin nhắn

LĨNH VỰC GIÁO DỤC, Y TẾ

Phí khởi tạo Brandname

Phí duy trì Brandname

Số lượng < 10,000 tin nhắn

Số lượng > 10,000 tin nhắn

LĨNH VỰC NGÂN HÀNG, CHỨNG KHOÁN, BẢO HIỂM

Phí khởi tạo Brandname

Phí duy trì Brandname

Số lượng < 10,000 tin nhắn

Số lượng > 10,000 tin nhắn

NHÓM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Phí khởi tạo Brandname

Phí duy trì Brandname

Số lượng < 10,000 tin nhắn

Số lượng > 10,000 tin nhắn

VIETTEL

50,000 đồng

50,000 đồng/tháng

850 đồng/tin nhắn

Liên hệ

60,000 đồng

60,000 đồng/tháng

440 đồng/tin nhắn

Liên hệ

200,000 đồng

200,000 đồng/tháng

810 đồng/tin nhắn

Liên hệ

60,000 đồng

60,000 đồng/tháng

790 đồng/tin nhắn

Liên hệ

MOBIPHONE

50,000 đồng

50,000 đồng/tháng

830 đồng/tin nhắn

Liên hệ

60,000 đồng

60,000 đồng/tháng

410 đồng/tin nhắn

Liên hệ

200,000 đồng

200,000 đồng/tháng

840 đồng/tin nhắn

Liên hệ

60,000 đồng

60,000 đồng/tháng

580 đồng/tin nhắn

Liên hệ

VINAPHONE

50,000 đồng

50,000 đồng/tháng

830 đồng/tin nhắn

Liên hệ

60,000 đồng

60,000 đồng/tháng

410 đồng/tin nhắn

Liên hệ

200,000 đồng

200,000 đồng/tháng

810 đồng/tin nhắn

Liên hệ

60,000 đồng

60,000 đồng/tháng

580 đồng/tin nhắn

Liên hệ

MẠNG KHÁC

VIETNAMOBILE, GTEL

50,000 đồng

50,000 đồng/tháng

820 đồng/tin nhắn

Liên hệ

60,000 đồng

60,000 đồng/tháng

450 đồng/tin nhắn

Liên hệ

200,000 đồng

200,000 đồng/tháng

450 đồng/tin nhắn

Liên hệ

60,000 đồng

60,000 đồng/tháng

450 đồng/tin nhắn

Liên hệ

Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát
triển công việc kinh doanh?