Phân khúc danh bạ mục tiêu

Lưu trữ tất cả địa chỉ danh bạ tiếp thị của bạn trongmột cơ sở dữ liệu đơn lẻvà tổ chức theo các phân khúc hoặc danh mục hoặc gán thẻ tuỳ chỉnh phù hợp với các mục tiêu tiếp thị của bạn.

Cách nhìn nhất quán về danh bạ

Kết nối Green Marketer với bất cứ cơ sở dữ liệu danh bạ nào của bạn để có cái nhìn toàn cảnh về khách hàng và triển vọng của bạn trong toàn bộ chiến dịch

Cung cấp thông điệp được cá nhân hoá

Sử dụng dữ liệu dựa trên nhân khẩu học và hành vi mà bạn thu thập được, bạn có thể tạo các chiến dịch mục tiêu với các thông điệp được cá nhân hoá để thu hút sự quan tâm và tương tác với các khách hàng tiềm năng của bạn.

Thêm sức mạnh của GreenMarketer
cho Doanh nghiệp của bạn