Báo cáo chi tiết

Cung cấp các báo cáo động và chi tiết cho bạn sức mạnh phân tích mọi thứ từ tổng thể xu hướng đến kết quả chi tiết từng chiến dịch.

Công cụ trực quan thân thiện

Bảng phân tích trực quan và thân thiện cung cấp cho bạn một cách nhìn nhanh nhất về các chiến dịch kỹ thuật số của bạn đang thực hiện như thế nào.

Khả năng trích xuất dữ liệu

Hỗ trợ xuất báo cáo chi tiết và dữ liệu phân tích chuyên sâu, chia sẽ với các thành viên khác trong nhóm của bạn hoặc các đối tác.

Thêm sức mạnh của GreenMarketer
cho doanh nghiệp của bạn