Dễ dàng và nâng cao

  • Thiết lập các chiến dịch phức tạp nhất bằng trình dựng quy trình làm việc kéo
    và thả
  • Thiết kế toàn bộ trải nghiệm người dùng bằng quy trình làm việc đơn giản nhưng mạnh mẽ.
  • Xây dựng hàng trăm kịch bản và tải chế độ xem trong thời gian thực về hành trình của người đăng ký.
  • Sử dụng khả năng thương mại điện tử để theo dõi và giải quyết những người chưa thanh toán giỏ hàng, khách truy cập trang web và giao dịch mua thành công.

Tự động tiếp thị dựa trên logic nếu-thì trực quan

Tự động tiếp thị của GreenMarketer giúp việc đặt điều kiện trở nên dễ dàng với trỏ và nhấp. Sau đây là các điều kiện bạn có thể sử dụng để xác định mục tiêu của mình:

Tính điểm

Sử dụng cách tính điểm để xác định nhóm người đăng ký mà bạn muốn hướng đến theo giá trị điểm của họ.

Đăng ký

Bạn có thể thu hẹp tìm kiếm vào những người đã đăng ký một chiến dịch cụ thể hoặc đã sử dụng một phương thức đăng ký cụ thể.

Mở thư

Đặt điều kiện này để tìm người đã mở email — một thư cụ thể hoặc thư bất kỳ.

Đã nhấp vào liên kết thư

Sử dụng điều kiện này để tìm người đã nhấp vào một liên kết cụ thể. Đặt giới hạn thời gian khi khách hàng nhấp vào liên kết theo tùy chọn.

Giá trị thẻ

Đặt điều kiện này để tìm người đăng ký bạn đã gắn thẻ trước đây.

Đã mua

Theo sát khách hàng và sử dụng điều kiện này để gắn kết với họ ngay lập tức sau khi họ hoàn tất giao dịch.

Giỏ hàng chưa thanh toán

Theo dõi xem giỏ hàng trực tuyến có chưa thanh toán không và khuyến khích hoàn tất giao dịch mua.

URL đã truy cập

-05s animation-running”>
Tìm hiểu xem người đăng ký có truy cập một URL cụ thể không và duy trì theo dõi sở thích của họ.

Đã gửi thư

Sử dụng điều kiện này để hướng tới người nhận thư cụ thể với hoạt động hoặc bộ lọc đã chọn.

Trường tùy chỉnh đã thay đổi

Kích hoạt một hoạt động khi bạn hoặc các liên lạc của bạn cập nhật một trường tùy chỉnh đã định.

Sự kiện đặc biệt

Cho liên lạc biết bạn đang nghĩ về họ vào mọi ngày đặc biệt của họ. Gửi lời chúc mừng vào dịp sinh nhật, ngày kỷ niệm đăng ký, ngày mua và nhiều sự kiện khác của người đăng ký. Liên lạc trước, sau hoặc vào đúng ngày.

Hiện bạn đã sử dụng điều kiện để tìm người đăng ký cụ thể, đã đến lúc thực hiện tác vụ với các hành động cụ thể với khách hàng tiềm năng của bạn:

Gửi email

Tác vụ này gửi email cụ thể đến người đăng ký bạn đã nhắm mục tiêu.

Tính điểm

Tác vụ này cộng (hoặc trừ) một số điểm cụ thể cho việc tính điểm của người đăng ký được nhắm đến.

Thẻ

Tác vụ này gắn thẻ người đăng ký được nhắm đến với giá trị thẻ xác định.

Di chuyển

Tác vụ này cho phép bạn di chuyển liên lạc từ chiến dịch này sang chiến dịch khác do tương tác với quy trình làm việc của bạn.

Sao chép

Sao chép liên lạc từ bất kỳ chiến dịch đã chọn nào dựa trên các tùy chọn và tác vụ của người đăng ký.

Trường tùy chỉnh

Gán hoặc xóa trường tùy chỉnh vào/khỏi hồ sơ của người đăng ký.

Hãy chờ

Sử dụng hành động này để xác định khoảng thời gian chờ trước khi thực hiện hoạt động. Ví dụ: đối với điều kiện mở, hãy chờ hai ngày trước khi gửi email được chỉ định.

Sao chép sang quy trình làm việc

Sao chép sang quy trình làm việc cho phép bạn thêm liên lạc vào một quy trình làm việc đang hoạt động khác. Điều đó có nghĩa là các liên lạc của bạn có thể hoàn tất nhiều quy trình làm việc cùng một lúc.

Di chuyển sang quy trình làm việc

Sử dụng Di chuyển sang quy trình làm việc để di chuyển các liên lạc từ một quy trình làm việc và thêm các liên lạc này vào một quy trình làm việc khác.

Xóa

Tự động xóa bỏ liên lạc khỏi chiến dịch, quy trình làm việc hoặc toàn bộ tài khoản.

Bạn muốn nâng cao hoạt động nhắm mục tiêu của mình hơn nữa? Sử dụng các bộ lọc để thu hẹp nhóm người đăng ký mà bạn muốn nói chuyện.

Phạm vi

Sử dụng bộ lọc này để giới hạn phân đoạn cho một phạm vi xác định.
Ví dụ: bạn có thể tìm 50 người đăng ký đầu tiên mở thư.

Số tiền

Đặt bộ lọc này để xác định số người đăng ký nhận hoạt động. Ví dụ: chỉ gửi phiếu quà tặng cho 10 người đăng ký.

Phân khúc động

Sử dụng bộ lọc để nhắm mục tiêu người đăng ký cụ thể trong Quy trình làm việc. Bạn có thể tạo phân khúc động và riêng cho quy trình làm việc dựa trên dữ liệu người đăng ký..

Chiến dịch

Bộ lọc chiến dịch cho phép bạn nhắm mục tiêu người đăng ký cụ thể trong Quy trình làm việc. dựa theo chiến dịch có họ trong đó.

Quy trình làm việc chỉ phù hợp với bạn

Với phần mềm Tự động tiếp thị của GreenMarketer, bạn có thể giải quyết mục tiêu của mình và đáp ứng được KPI. Quy trình làm việc trực quan có thể giúp bạn nâng cao hoạt động liên lạc tiếp thị dù mục tiêu của bạn là gì.

Chỉ cần đặt quy tắc

Sử dụng nền tảng Tự động tiếp thị của GreenMarketer để xây dựng quy trình làm việc trực quan bằng cách sắp xếp các khối đã sẵn sàng cho sử dụng.

  • Tạo sự kiện tự động dựa trên hành vi của người dùng.
  • Thực hiện các tác vụ dựa trên điều kiện bạn đã chọn.
  • Áp dụng bộ lọc để tăng mức độ tác động và thêm cách nhắm mục tiêu rõ ràng cho tác vụ của bạn.

Biến người đăng ký thành khách hàng

Sử dụng công cụ Tự động tiếp thị để phản hồi hành động của người đăng ký theo cách giúp bạn đạt được mục tiêu. Thực hiện gắn thẻ và tính điểm cho các phân khúc chính xác hơn nữa. Tạo đường dẫn chuyển đổi có tính giáo dục, thú vị và hấp dẫn. Tự động tiếp thị sẽ chia nhỏ các mục tiêu lớn về quy mô có thể quản lý.

Nhận được kết quả tốt hơn

Tạo và tổ chức hoạt động giao tiếp tự động để tạo kết quả có thể đánh giá và giúp bạn khai thác tối ưu nỗ lực tiếp thị của mình. Sử dụng cách gắn thẻ và tính điểm nâng cao để tăng giá trị của cơ sở dữ liệu.

Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát
triển công việc kinh doanh?