Hiển thị trên nhiều kênh

Tạo nội dung tuỳ chỉnh trên website, trang đích (landing page) hoặc trên email dựa trên hồ sơ và hành vi của khách truy cập.

Cá nhân hoá

Hiển thị các nội dung được điều chỉnh liên quan nhất đến giai đoạn của khách truy cập và hỗ trợ đẩy nhanh quá trình lựa chọn của khách truy cập

Nội dung động không giới hạn

Sử dụng nội dung động dễ dàng tạo việc truyền thông qua email có nội dung linh động theo các biến số địa lý, ngôn ngữ, tên, tuổi, giới tính,…

Thêm sức mạnh của GreenMarketer
cho doanh nghiệp của bạn