Không chỉ là Email

Tự động hoá các tin nhắn cá nhân đến khách hàng truy cập của bạn thông qua nhiều kênh bao gồm email, mạng xã hội, sms, điện thoại di động hoặc trực tiếp trên web – tất cả trong một công cụ xây dựng luồng công việc chiến dịch một các cách trực quan và đơn giản.

Tìm kênh hoạt động hiệu quả

Giao diện người dùng đơn giản cho phép bạn lặp lại trên các biến thể nội dung và kênh truyền thông và giúp tìm hiểu nhanh các kênh nào hiệu quả nhất để giúp bạn tiếp cận các đối tượng của mình .

Nâng cao hiệu quả

Thông qua việc thu thập dữ liệu và các hiểu biết về thị trường bạn sẽ biết cách thu hút các khách hàng tiềm năng của mình thông qua kênh hiệu quả nhất.

Thêm sức mạnh của GreenMarketer
cho doanh nghiệp của bạn