Điều chỉnh các biểu mẫu phù hợp

Điều chỉnh các biểu mẫu thu thập thông tin phù hợp trong quá trình phát triển khách hàng để tự động thu thập thông tin mới về khách truy cập trở lại.

Điều chỉnh theo hoạt động của khách hàng

Thuthập thêm các thông tin bổ sung của khách truy cập sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn các cách thức và nhu cầu mua hàng của khách hàng giúp bạn cung cấp thêm các thông tin phù hợp trong qua trình quyết định mua hàng của khách hàng.

Phân khúc khách hàng tốt hơn

Phân khúc các khách truy cập dựa trên các thông tin mới thu thập và tự động cung cấp các thông tin liên quan dựa trên nhu cầu và sở thích của họ.

Thêm sức mạnh của GreenMarketer
cho doanh nghiệp của bạn