Báo cáo chi tiết

Xây dựng các báo cáo chi tiết để hiểu mọi thứ từ hành vi trong danh bạ của bạn, tương tác của kháchtruy cập, kết quả chiến dịch đếnviệc phân bổ và tăng trưởng trong các chiến lược tiếp thị của bạn.

Hiểuvề khách truy cập

Có thông tin chi tiết chuyên sâu qua nhiều kênhgiúp bạn hiểu rõ hơn các sở thích của khách truy cập và các kênh truyền thông nào hiệu quả.

Hỗ trợ bảng điều khiển

Theo dõi thời gian thực về các số liệu quan trọng nhất qua các bảng phân tích. Hỗ trợ phân theo nhiều chiều hướng khác nhau.

Thêm sức mạnh của GreenMarketer
cho doanh nghiệp của bạn