Kết nối không giới hạn

Nền tảng mở hỗ trợ kết nối không giới hạn với bất kỳ giải pháp nào doanh nghiệp bạn cần – đặc biệt các công cụ CRM & CMS – để thúc đẩy tăng trưởng tiếp thị và doanh số bán hàng.

Khung nhìn toàn diện các hệ thống

Khả năng tích hợp các hệ thống của bạn lại với nhau để có cái nhìn toàn diện về vòng đời phát triển khách hàng, dễ dàng triển khai các chiến lược truyền thông có khả năng mở rộng theo từng giai đoạn.

Hệ thống được nâng cấp và cải tiến liên tục

Thêm sức mạnh của GreenMarketer
cho doanh nghiệp của bạn